Basic informations:

Text on your page:

witamy na stronach kroniki fotograficznej naszej szko?y rok szkolny 2016/2017 mi?dzynarodowy dzie? u?miechu. (nowe!!!) spotkanie realizowane w ramach wojew?dzkiego programu profilaktyki "lupo?. (nowe!!!) biegi prze?ajowe klas i-iii-album 2. (nowe!!!) biegi prze?ajowe klas i-iii. (nowe!!!) "dzie? ch?opaka"- zabawa integracyjna. (nowe!!!) "dzie? chleba" w ?wietlicy. (nowe!!!) festyn w naszej szkole - dla julki!- abum ii. (nowe!!!) festyn w naszej szkole - dla julki!- abum i. (nowe!!!) rok szkolny 2015/2016 uroczyste zako?czenie roku szkolnego w klasie iii d. uroczyste zako?czenie roku szkolnego klas i-iii. polonez vi- klasist?w. (nowe!!!) uroczyste zako?czenie roku szkolnego w kl.iv-vi. uroczyste zako?czenie roku szkolnego w kl.i. uroczyste zako?czenie klas vi - "marzenie mam - przysz?o?? b?dzie moja". >uroczysty apel klas i - laureaci konkurs?w. "omnibus" - turniej klas pierwszych. uroczysty apel klas ii - laureaci konkurs?w. bal sz?stoklasist?w 2016r. uroczysty apel klas iii - laureaci konkurs?w. uroczyste podsumowanie mi?dzyszkolnego konkursu " matematyka bez granic!!!". "polska niezapominajka w obiektywie"- wystawa. szkolny festiwal piosenki turystycznej. bijemy rekord wsp?lnego czytania. podsumowanie konkursu plastycznegom i fotograficznego w w ?wietlicy. dzie? dziecka w ?wietlicy. "pokaz talent?w 2016"- kl. i-iii. mi?dzyszkolny turniej-"bociania olimpiada". mistrzostwa szko?y-"papier-kamie?-no?yce". potyczki rodzinne klas pierwszych. "mi?dzyszkolny turniej matematyczny- "potyczki rachmistrz?w"- album ii. "mi?dzyszkolny turniej matematyczny- "potyczki rachmistrz?w.". "wiosenny turniej szachowy." szkolny konkurs klas ii pt." nasze polskie abc...". uczniowska wymiana polsko-niemiecka- album ii. uczniowska wymiana polsko-niemiecka- album i. wycieczka 1c do matketu media markt. "ma?y in?ynier"-warsztaty- eksperymenty chemiczne z udzia?em uczni?w kl.i-iii. "wiosenny konkurs skok?w na skakance". "listy do ziemi". galeria "na pi?trze"- "stop cyberprzemocy" oraz "pi?kno krajobrazu". wystawa makiet-" pi?tra ro?linno?ci w tatrach" kl.v. mi?dzyszkolny konkurs ?wietlic-"po kole?e?sku i bezpiecznie bawimy si? w krainie kolorowych dzieci". ?w. jan pawe? ii - "?wiadek mi?osierdzia"- wystawa prac plastycznych. viii mi?dzyszkolny turniej papieski. "?wi?to czekolady". szkolny konkurs piosenki- album 2. "dzie? czekolady" u pierwszak?w. szkolny festiwal piosenki niemieckiej. gie?da gimnazjalna w "jedenastce". powitanie wiosny-spacer z marzann?. turniej mitologiczny-kl.v-album iii. turniej mitologiczny-kl.v-album ii. turniej mitologiczny-kl.v-album i. "wazy, kolumny, plakaty i makiety zabytk?w greckich"-mitologia-kl.v. "sa?atki greckie"-mitologia-kl.v. wernisa? prac plastycznych-mitologia-kl.v. festiwal talent?w-kl.iv. szkolny konkurs recytatorski. turniej matematyczny a okazji dnia matematyki. album ii. turniej matematyczny a okazji dnia matematyki. szkolny konkurs recytatorski. warsztaty dla sze?ciolatk?w i ich rodzic?w. album ii. warsztaty ornitologiczne. klasowa wycieczka do pizzeri if. (nowe!!!) pasowanie na czytelnika. konkurs pi?knego czytania. warsztaty dla dzieci sze?cioletnich i ich rodzic?w. stra?acy i wozy stra?ackie w naszej szkole. szkolny konkurs plastyczny dla kl. ii "las i jego skarby". szkolny konkurs piosenki. podsumowanie szkolnego konkursu plastyczneego - "ekozabwka". "mi?dzynarodowy dzie? kota" (nowe!!!) wystawa prac plastycznych bior?cych udzia? w konkursie "ekozabawka." "po?egnanie karnawa?u."- album2. (nowe!!!) ?wietlicowa zabwa integracyjna - "po?egnanie karnawa?u." spotkanie z ratownikiem- "bezpieczne ferie". bal karnawa?owy-album iii. bal karnawa?owy-album ii. bal karnawa?owy. (nowe!!!) szkolny festiwal kol?d i pastora?ek. wizyta harcerzy. "?wiate?ko betlejemskie". szkolny festiwal kol?d i pastora?ek. --> warsztaty z filcu-album ii. laureaci konkursu "nasza wielka zielona g?ra". warsztaty integracyjno-plastyczne. "dzie? anio?a" - ?wi?teczny apel kl.i. "dzie? anio?a" - ?wi?teczne ?yczenia. apel ?wi?teczny kl.ii- album ii. apel ?wi?teczny w "dniu anio?a" kl.ii.) apel klas iii - dotycz?cy tradycji bo?onarodzeniowych - wsp?lne kol?dowanie. akcja charytatywna - "dzieci dzieciom". "anio?y i anio?ki"- album ii. (nowe!!!) pieczenie i dekorowanie pierniczk?w w ?wietlicy. ."anio?y i anio?ki"- wystawa prac konkursowych. ?wi?teczne dekoracje. wystawa prac -konkurs na kalendarz adwentowy. kiermasz ?wi?teczny w ?wietlicy. konkurs plastyczny "lekki plecak" - album ii. zach?camy do g?osowania na zadanie w ramach bud?etu obywatelskiego! 70 lat las?w pa?stwowych - wystawa prac plastycznych. uroczysto?? upami?tniaj?ca 70 lat las?w pa?stwowych. "moje zdrowie, to m?j wyb?r!"-turniej klas vi-album ii. wystawa pokonkursowa - "lekki plecak". "moje zdrowie to m?j wyb?r!"-turniej klas vi. miko?aj obdarowuje dzieci ze ?wietlicy. turniej miko?ajkowy kl.iii. stra?acy w naszej szkole. listopadowe wydarzenia w 1f. "andrzejki" w ?wietlicy. "?wi?to pluszowego misia". edukacja ?ywieniowa i zdrowotna - spotkanie z dietetyczkami klasy iv-vi. edukacja ?ywieniowa i zdrowotna - plakaty: "bulimia i anoreksja". stra?acy z wizyt? w naszej szkole. spotkanie z dietetyczkami -" piramida ?ywno?ci". zdrowa ?ywno?? - sa?atki owocowe.) mi?dzyszkolny konkurs ?wietlic - "zdrowym by? - zdrowo ?y?!". "sport to spos?b na zdrowy styl ?ycia" - kl. iii. "sport to spos?b na zdrowy styl ?ycia" - kl. ii. obchody tygodnia zdrowia w naszej szkole. "sport to spos?b na zdrowy styl ?ycia" - kl. i. festiwal piosenki patriotycznej - album ii. festiwal piosenki patriotycznej. warsztaty plastyczne-"filcowanie". konkurs piosenki angielskiej. spotkanie z policjantk? w ramach programu profilaktycznego lupo. obchody rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci polski. 5 listopada - dzie? postaci z bajek. wybory do samorz?du szkolnego kl.i-iii. zabawa w ?wietlicy- tworzenie stroju z gazety. konkurs kl. iii - zielona g?ra - "moja ma?a ojczyzna". pierwsza pomoc przedmedyczna. cuda z kasztan?w i wy?cigi rz?d?w w ?wietlicy. turniej skok?w przez skakank?. "p?azy i gady"-lekcja zoologii. jesienny turniej szachowy o puchar dyrektora szko?y. plac?wka przyjazna rodzinie. ?wiatowy dzie? tabliczki mno?enia. uroczyste pasowanie na ucznia. "zdrowa ?ywno??"-warsztaty w ?wietlicy. akcja- "bezpieczna droga do szko?y 2015". uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2015/2016 kl. vi-vi. uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2015/2016. rok szkolny 2014/2015 . (nowe!!!) . (nowe!!!) --> uroczysty apel- kl.i. zak?czenie roku szkolnego 2014/15. (nowe!!!) uroczysty apel- kl.ii-iii. zak?czenie roku szkolnego 2014/15. (nowe!!!) uroczysty apel- kl.iv-vi. zak?czenie roku szkolnego 2014/15. (nowe!!!) uroczyste zako?czenie klas vi-album 2. (nowe!!!) uroczyste zako?czenie klas vi-wyst?p w wykonaniu absolwent?w. (nowe!!!) uroczysty apel kl.iv. (nowe!!!) ?wietlicowy mistrz dobrych maier w roku szkolnym 2014/15. (nowe!!!) zako?czenie klas iii-uroczysty apel. (nowe!!!) bal absolwenta-album 3. (nowe!!!) bal absolwenta-album 2. (nowe!!!) bal absolwenta-album1. (nowe!!!) "polonez"-bal absolwenta. (nowe!!!) "listy do ziemi."- laureaci konkursu miejskiego. (nowe!!!) warsztaty w ?wietlicy - "cudaki i konstrukcje z gazet". (nowe!!!) lapbooki na lekcjach j?zyka polskiego i etyki. (nowe!!!) ?wietlicowy turniej-"skakanka 2015". (nowe!!!) wyciecza do warszawy 2015- kl.6e i 6c. (nowe!!!) spotkanie z pisarzem paw?em ber?sewiczem. (nowe!!!) wystawy pokonkursowe.:"kiedy wiosna buchnie majem ..." i fotokonkurs. (nowe!!!) "polska niezapominajka w obiektywie"- szkolny konkurs fotograficzny w ?wietlicy- laureaci. (nowe!!!) "dzie? niezapominajki"- szkolny konkurs plastyczny i fotograficzny w ?wietlicy. (nowe!!!) "dzie? niezapominajki"- "trzeciaki talenciaki"-kl.iii. (nowe!!!) "dzie? niezapominajki"- omnibus kl.i. (nowe!!!) "dzie? niezapominajki"- pokaz zielonog?rskiej dru?yny futbolu ameryka?skiego-dragon. (nowe!!!) dzie? dziecka-"dzie? niezapominajki"- "omnibus" kl.vi. (nowe!!!) dzie? dziecka-"dzie? niezapominajki"- turniej w "zbijaka" kl.i. (nowe!!!) dzie? dziecka-"dzie? niezapominajki"- zabawy na stanowiskach klasy starsze. (nowe!!!) dzie? dziecka-"dzie? niezapominajki"- "omnibus"-kl. ii. album ii. (nowe!!!) dzie? dziecka-"dzie? niezapominajki"- "omnibus"-kl. ii. (nowe!!!) dzie? dziecka-"dzie? niezapominajki"-zawody klas starszych w "zbijaka." (nowe!!!) dzie? dziecka-"dzie? niezapominajki"-zabawy na stanowiskach. (nowe!!!) mi?dzyszkolny konkurs -" bociania olimpiada." (nowe!!!) mi?dzyszkolny matematyczny konkurs kl. iii-" potyczki rachmistrz?w." (nowe!!!) xx lat wymiany. gala, podzi?kowania i wspomnienia. (nowe!!!) xx lat wymiany. zesp?l ta?ca 'maki"-album ii. (nowe!!!) xx lat wymiany. wyst?p go?ci z niemiec. (nowe!!!) xx lat wymiany. "brzydkie kacz?tko". (nowe!!!) xx lat wymiany. "brzydkie kacz?tko". (nowe!!!) xx lat wymiany. przed wyst?pem. (nowe!!!) xx lat wymiany. po?egnanie. (nowe!!!) xx lat wymiany. wycieczka do karpacza. (nowe!!!) xx lat wymiany. wyprawa i zabawy w ?widnicy. zwiedzanie "parku miniatur". (nowe!!!) xx lat wymiany. z wizyt? w palmiarni. rodzinne klimaty. (nowe!!!) uczniowska wymiana polsko- niemiecka-powitanie i wsp?lne zaj?cia w szkole. (nowe!!!) mistrzostwa szko?y- "papier- kamie? -no?yce". (nowe!!!) spotkanie z dzielnicowym-pogadanka -"stop cyberprzemocy"- kl. iv-vi. (nowe!!!) sztafeta w ?wietlicy-zawody kl. i-iii. (nowe!!!) konkurs listy do ziemi. (nowe!!!) pokaz w wykonaniu tancerzy ze szko?y hip-hopu filipa czeszyka. (nowe!!!) spotkanie z ?u?lowcami falubazu. konkurs ?wietlic-album4. konkurs ?wietlic-album3. konkurs ?wietlic-"po kole?e?sku i bezpiecznie bawimy si? w krainie kolorowych dzieci". mi?dzyszkolny konkurs ?wietlic album2. x jubileuszowy konkurs ?wietlic. .powitanie wiosny - ?wietlica. .gala konkursu ba?? matematyczna. konkurs talent?w - album iv. (nowe!!!) konkurs talent?w - album iii. (nowe!!!) konkurs talent?w - album ii. konkurs talent?w. turniej wiedzy o bezpiecze?stwie - kl.iv - album ii. turniej mitologiczny - kl.v - album ii. wiosenny turniej - dwa ognie - kl.iv - album ii. turniej mitologiczny - kl.v. wiosenny turniej sportowy - dwa ognie kl.iv. turniej o bezpiecze?stwie kl.iv. konkurs recytatorski 2015. lekcje etyki. festiwal piosenki. projwkt twinning 2014. rugby club zielona g?ra w sp11- album iii. rugby club zielona g?ra w sp11- album ii. rugby club zielona g?ra w sp11. "w zdrowym ciele zdrowy duch"-konkurs o zdrowiu kl.v. miko?ajkowe spotkanie klas m?odszych. ?wi?teczne widowisko teatralne-kl. ivd. kol?dowanie klas starszych. (nowe!!!) drzewko bo?onarodzeniowe- drzewko- podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego. drzewko bo?onarodzeniowe-wystawa prac. ?wi?teczna akcja charytatywna i kiermasz bo?onarodzeniowy. ?wi?teczne pierniczki w ?wietlicy. konkurs plastyczny pt. "lekki plecak". spotkanie z g?rnikiem w klasie iid. sport to spos?b na zdrowy styl ?ycia- kl.v i vi. sport to spos?b na zdrowy styl ?ycia- kl.iv. tydzie? zdrowia- smaczne , zdrowe kanapki w iid. tydzie? zdrowia- sa?atki-album ii. tydzie? zdrowia- "sport to spos?b na zdrowy styl ?ycia"- kl.ii. tydzie? zdrowia- sa?atki z owoc?w i jarzyn kl. iv-vi. tydzie? zdrowia- szkolny konkurs plastyczny -"zdrowym by?, zdrowo ?y?!"-kl.i-iii oraz kl. iv-vi. tydzie? zdrowia- mi?dzyszkolny konkurs platyczny ?wietlic-"zdrowym by?, zdrowo ?y?!". . (nowe!!!) --> tydzie? zdrowia- "urodziny marchewki"-sze?ciolatki. tydzie? zdrowia- higiena jamy ustnej- kl.i i kl. ii. tydzie? zdrowia- higiena jamy ustnej-kl.iii. koncert muzyki latynoskiej. ?wietlicowy mistrz dobrych manier. pierwsza pomoc przedmedyczna -kl.iv. wernisa? tw?rczo?ci plastycznej-"trzy julie". "sport, to spos?b na zdrowy styl ?ycia!"-turniej kl.iii. "sport, to spos?b na zdrowy styl ?ycia!"-turniej kl.i. miejski konkurs "potyczki j?zykowe". turniej szachowy. apel-rocznica powstania warszawkiego. wybory do samorz?du uczniowskiego- kl. iv- vi. pi?karskie sz?stki- kl. ii. uroczysto?? pasowania na ucznia sp11-siedmiolatki. uroczysto?? pasowania na ucznia sp11-sze?ciolatki. lekcja polskiego-s?d nad bohaterem lektury. album ii kl.vic. lekcja polskiego- s?d nad bohaterem lektury. festiwal nauki z edu science. bieg sztafetowy-album ii. wybory do samorz?du szkolnego kl.i-iii. konkurs o zielonej g?rze dla kl. ii. aktywny ucze?-bieg sztafetowy organizowany przez ?wietlic?. iv ?wiatowy dzie? tabliczki mno?enia kl. iii i iv. zawody w biegu prze?ajowym na 200 m-turniej ?wietlicowy. akcja-"bezpiezna pow?t do szko?y"-niebezpieczne miejsca w szkole. akcja-"bezpiezna pow?t do szko?y"-pogadanka z policjantem. akcja-"bezpiezna pow?t do szko?y"-klasy pierwsze na skrzy?owaniu. uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego -2014\2015 klasy iv-vi. uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego -2014\2015 klasy ii-iii. uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego -2014\2015 klasy i. rok szkolny 2013/2014 uroczyste zako?czenie roku szkolnego -2013\2014- klasy iv-vi. uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2013\2014. uroczyste zako?czenie klas vi-album ii. uroczyste zako?czenie klas vi. kasia dranczewska-laureatka stypendium prezydenta miasta zielona gg?ra 2013\2014. ?wi?to niezapominajki-dyskoteka klas starszych. ?wi?to niezapominajki-dyskoteka. bal absolwent?w klas sz?stych. bal sz?stoklasist?w- polonez. "matematyka bez granic"-i miejsce.wr?czenie nagr?d na uniwersytecie zielonog?rskm klasie vie. fotografie wystawowe-"polska niezapominajka w obiektywie". fotografie konkursowe-"polska niezapominajka w obiektywie". laureaci konkursu fotograficznego-"polska niezapominajka w obiektywie". wystawa- bociany. "kiedy wiosna buchnie majem"- polska niezapominajka- podsumowanie konkursu plastycznego i fotograficznego. wymiana uczniowska polsko-niemiecka. warsztaty plastyczne. malowanie na szkle. pierwsza pomoc przedmedyczna- szkolenie uczni?w kl.v. "potyczki rachmistrz?w"- mi?dzyszkolny turniej matematyczny kl.iii. apel kl.iv-rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja. mi?dzyszkolny konkurs ?wietlic-"kolorowo i bezpiecznie bawimy si?...". sadzenie ro?lin przed szko??-album ii. sadzenie ro?lin przed szko?? przez kl.vi. warsztaty wielkanocne. wiosenny turniej szachowy. laureaci miejskiego konkursu maski i lalki. turniej papieski. turniej klas integracyjnych. turniej klas integracyjnych olimpiada w pacanowie kl.ii. turniej mitologiczny kl.v-album iv. turniej mitologiczny kl.v-album iii. turniej mitologiczny kl.v-album ii. turniej mitologiczny kl.v.) pierwszaki witaj? wiosn?-spacer z gaikiem. dzie? otwartych drzwi. konkurs czytelniczy kl.ii. pokaz szermierki. judo-lekcja otwarta w ?wietlicy. dzie? otwartych drzwi. konkurs czytelniczy kl.ii. pokaz szermierki. konkurs recytatorski 2014.) pierwszaki w stelmecie zielona g?ra.) "zdrowie na talerzu" w k.ig. konkurs piosenki.) potyczki j?zykowe ii. (nowe!!!) --> potyczki j?zykowe. bal karnawa?owy-album iii. apel klas pierwszych. bal karnawa?owy-album ii. bal karnawa?owy-album i. uroczysto?? z okazji dnia babci i dziadka-kl.iii. teatrzyk klasowy - 5c pt."przyjaciele". teatrzyk klasowy - 5d pt."przyjaciele". teatrzyk klasowy - 5b pt."przyjaciele". widowisko bo?onarodzeniowe kl.iii. jase?ka w kl.i. akcja charytatywna-"dzieci dzieciom". dzie? anio?a . kiermasz ?wi?teczny, ?wiate?ko betlejemskie i dzie? anio?a w ?wietlicy. kalendarze adwentowe.kiermasz ?wi?teczny. laureaci konkursu plastycznego "szopka bo?onarodzeniowa". jase?ka w wykonaniu uczni?w z ko?a plastycznego. laureaci konkursu plastycznego "pora roku w ba?ni". warsztaty w sp 21- malowanie bombek. turniej miko?ajkowy-kl.i-albumii. turniej miko?ajkowy-kl.i. turniej-"zdrowo i bezpiecznie"-kl.vi. turniej-"sport to spos?b na zdrowy styl ?ycia"-kl.i. turniej-"sport to spos?b na zdrowy styl ?ycia"-kl.ii. spotkanie ze stra?akiem. wernisa?. otwarcie "galerii na ii pi?trze"-wystawa "picasso inaczej". galeria na ii pi?trze. turniej wiedzy o zdrowiu kl.v. (nowe!!!) apel z okazji 95 rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci polski-kl.iv. turniej wiedzy o zdrowiu kl.i i ii. laureaci konkursu plastycznego-"zielona g?ra z lotu ptaka". laureaci konkursu plastycznego-"zielona g?ra z lotu ptaka".) --> tydzie? zdrowia-zaj?cia profilaktyczne prowadzone przez pani? piel?gniark?. tydzie? zdrowia-podsumowanie mi?dzyszkolnego konkursu plastycznego ?wietlic-album ii. tydzie? zdrowia-podsumowanie mi?dzyszkolnego konkursu plastycznego ?wietlic-"zdrowo ?y?, zdrowym by?!". tydzie? zdrowia-warsztaty kulinarne-album ii. tydzie? zdrowia-projekty plastyczne. tydzie? zdrowia-" zdrowa ?ywno??"-warsztaty kulinarne. tydzie? zdrowia-"jestem zdrowy, jestem szcz?liwy"-konkurs plastyczny. tydzie? zdrowia-"higiena jamy ustnej" prowadzona przez higienistki stomatologiczne-s?uchaczki msz kl.i-iii. tydzie? zdrowia-pierwsza pomoc-prowadzona przez ratownik?w-s?uchaczy medycznego studium zawodowego kl.vi. "warsztaty plastyczne" z udzia?em rodzic?w i uczni?w klas integracyjnych i-vi. turniej szachowy-album ii. turniej szachowy-album i. trening judo. apel upami?tniaj?cy rocznic? wybuchu wojny obronnej 1939 r. migawki ze ?wietlicy. pasowanie na ucznia sp 11- album iii. pasowanie na ucznia sp 11- album ii. pasowanie na ucznia sp 11- album i. akcja "bezpieczna droga do szko?y"- spotkanie z policjantem. akcja "bezpieczna droga do szko?y"- symulacja przej?cia dla pieszych. akcja "bezpieczna droga do szko?y". uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2013\2014-kl.iv-vi. uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2013\2014-kl.i-iii. rok szkolny 2012/2013 uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2012\2013-kl.i-iv-vi- polonez. uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2012\2013-kl.i-iv-vi- "z?ote i diamentowe tarcze". uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2012\2013-kl.i-iv-vi. uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2012\2013-kl.i-iii. uroczyste zako?czenie w kl.vi-rok szkolny 2012\2013-album iii. uroczyste zako?czenie w kl.vi-rok szkolny 2012\2013-album ii. uroczyste zako?czenie w kl.vi-rok szkolny 2012\2013. uroczysty apel kl.iii. uroczysty apel kl.i. uroczysty apel kl.ii-albumii. uroczysty apel kl.ii. bal absolwent?w klas vi. album3. bal absolwent?w klas vi. album2. bal absolwent?w klas vi. cz?? artystyczna konkursu plastycznego- "a gdy wiosna buchnie majem...". podsumowanie konkursu plastycznego "a gdy wiosna buchnie majem...". wymiana polsko-niemecka 2013. album7. wymiana polsko-niemecka 2013. album5. wymiana polsko-niemecka 2013. album4. wymiana polsko-niemecka 2013. album3. wymiana polsko-niemecka 2013. album 2. wymiana polsko-niemecka 2013. mistrzowie dobrych manier w ?wietlicy. konkurs skok?w na skakance. laureaci konkursu "magia teatru". mi?dzyszkolny konkurs ?wietlic-album 5. mi?dzyszkolny konkurs ?wietlic-album 4. mi?dzyszkolny konkurs ?wietlic-album 3. mi?dzyszkolny konkurs ?wietlic-album 2. mi?dzyszkolny konkurs ?wietlic "bezpiecznie bawimy si? w krainie kolorowych dzieci". "odlotowa wystawa"-wernisa? w bibliotece wojew?dzkiej im.k.c.norwida. kiermasz i prace konkursowe tworzone w ?wietlicy. dzie? otwartych drzwi album iii. dzie? otwartych drzwi album ii. dzie? otwartych drzwi. spotkanie w ratuszu i lekcja teatralna. konkurs recytatorski. potyczki j?zykowe.) pasowanie na czytelnika. (nowe!!!) tydzie? szko?y-konkurs organizowany w bibliotece. laureaci-kornele 2013. (nowe!!!) tydzie? szko?y-turniej mitologiczny-laureaci. tydzie? szko?y-turniej mitologiczny-album 3.) tydzie? szko?y-turniej mitologiczny-album 2. tydzie? szko?y-turniej mitologiczny. tydzie? szko?y-bal karnawa?owy. tydzie? szko?y-sport i zabawa organizowana przez zesp? wychowawc?w ?wietlicy. dzie? anio?a-?wiate?ko betlejemskie-odwiedziny harcerzy. dzie? anio?a. rozwi?zanie konkursu plastycznego "anio?y". jase?ka. (nowe!!!) konferencja-album ii-przyk?ady dobrych praktyk. konferencja-pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole. barb?rka-spotkanie z g?rnikiem. zabawy w sali rekreacyjnej w ?wietlicy. zabawy na ?niegu w ?wietlicy. miko?ajki-turniej kl.i-iii-album ii. miko?ajki-turniej kl.i-iii. miko?ajki-album i.) tydzie? zdrowia-konkurs wiedzy religijnej. tydzie? zdrowia-konkurs w bibliotece. tydzie? zdrowia-turniej -"moje zdrowie, to m?j wyb?r". konkursy o zdrowiu organizowane w bibliotece. konkurs wiedzy o zdrowiu-kl. i. tydzie? zdrowia-album i. apel upami?tniaj?cy rocznic? odzyskania niepodleg?o?ci przez polsk?.) festiwal piosenki patriotycznej. spotkanie uczni?w klasy 4b i dzieci z dyskusyjnego klubu ksi??ki z pisark? ? barbar? gawryluk. uroczyste pasowanie na ucznia- pami?tkowe fotografie. uroczyste pasowanie na ucznia- przej?cie przez bram?. uroczyste pasowanie na ucznia- ?lubowanie. uroczyste pasowanie na ucznia. rocznica wybuchu ii wojny ?wiatowej-apel. akcja "bezpieczny powr?t ze szko?y". inauguracja miejska roku szkolnego 2012\2013. uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2012\2013 kl.ii,iii,v,vi.) uroczyste zako?czenie klas vi-album 3. uroczyste zako?czenie klas vi-album 2. uroczyste zako?czenie klas vi. bociania olimpiada. potyczki rachmistrz?w. uczniowska wymiana polsko-niemiecka. czo?g z kartonik?w po mleku. mi?dzyszkolny konkurs ?wietlic-"po kole?e?sku i bezpiecznie..." laureaci. mi?dzyszkolny konkurs ?wietlic-"po kole?e?sku i bezpiecznie..." mi?dzyszkolny konkurs ?wietlic-"po kole?e?sku i bezpiecznie..." wycieczka do warszawy. w sejmie. wycieczka do warszawy-album iv. wycieczka do warszawy-album iii. wycieczka do warszawy-album ii. wycieczka do warszawy. mi?dzyszkolny konkurs papieski. pasowanie na czytelnika-album ii. pasowanie na czytelnika. turniej sportowy kl.i-iii. odwiedziny u strusi?w. klasy ii w teatrze lubuskim. festiwal piosenki niemieckiej. bezpieczna droga do rozbudowuj?cej si? naszej szko?y. dzie? otwartych drzwi-album ii. dzie? otwartych drzwi. konkurs recytatorski. obchody 50-lecia szko?y-wystawy. koszykarze "zastalu"-album ii. koszykarze "zastalu". obchody tygodnia szko?y-bal karnawa?owy. obchody tygodnia szko?y-bal karnawa?owy. obchody tygodnia szko?y. mistrz dobrych manier w ?wietlicy. dzie? anio?a. wizyta harcerzy. wigilie klasowe. 50-lecia szko?y. rozmowy jubileuszowe. jubileusz 50-lecia szko?y- wyst?p uczni?w. jubileusz 50-lecia szko?y- go?cie, pracownicy i uczniowie. 50-lecie.pr?ba genealna w teatrze. spotkanie z filharmonikami-"dzwonki,dzwoneczki". konkurs o zdrowiu klas ii. konkurs o zdrowiu klas i. kol?dowanie klas i- album 2. kol?dowanie klas i. "moje zdrowie to m?j wyb?r" turniej dla klas vi. turniej o zdrowiu dla klas v. spotkanie ze stra?akami. fina? konkursu bo?onarodzeniowe drzewko. jase?ka-album 2. turniej sportowy-album 2. fina? mi?dzyszkolego konkursu ?wietlic-"zdrowym by?, zdrowo ?y?!" mi?dzyszkolny turniej szachowy. sport w ?wietlicy. spotkanie z policjantem- treserem. "w zdrowym ciele, zdrowy duch!"- final mi?dzyszkolnego konkursu ?wietlic. sport w tygodniu zdrowia. fina? konkursu plastycznego w bibliotece- "jesienny bohater...". tydzie? zdrowia-zaj?cia ze s?uchaczami msz- album 2. tydzie? zdrowia-zaj?cia ze s?uchaczami medycznego studium zawodowego. pasowanie na pierwszaka. uroczysty apel z okazji ?wi?ta - rocznica odzyskania niepodleg?o?ci polski. falubaz i kibice z sp 11. spotkanie - pani s?dzia anna maria weso?owska. warsztaty plastyczne. dzie? ch?opca. spotkanie z pisarzem p. kasdepke. pierwszaki przechodz? przez przej?cie pod opiek? pa? policjantek. pogadanki z paniami policjantkami. akcja -"bezpieczny powr?t do szko?y" uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2011\2012 uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2011/2012-klasy i-iii. zako?czenie roku szkolnego 2010\2011-"z?ote i diamentowe tarcze". zako?czenie kl.vi-album ii. zako?czenie kl.vi-album i. bal kl.vi-album ii. bal kl.vi-polonez. zako?czenie roku szklnego-odznaka "dobry koleg, dobra kole?anka!". "mistrz dobrych manier " - w ?wietlicy. warsztaty wielkanocne. dzie? otwartych drzwi w sp 11. "mam talent". konkurs recytatorski. turniej mitologiczny-album iii. turniej mitologiczny-album ii. turniej mitologiczny-album i. mistrz s??wek. sport w tygodniu szko?y. potyczki j?zykowe. turniej wiedzy o sporcie. w bibliotece. przed turniejem mitologicznym ii. przed turniejem mitologicznym i. cykliczne turnieje sportowe w ?wietlicy. olimpiada w pacanowie kl. ii. akcja - ferie w szkole-album iii. akcja - ferie w szkole-album ii. akcja - ferie w szkole. apel klas vi. apel klas i- bezpieczne ferie. apel klas v. bal karnawa?owy-album ii. bal karnawa?owy-album i. socjoterapia w 5b. "laur wierzbaka" - m?odzi poeci. dzie? anio?a w szkole i "jase?ka". dzie? anio?a w szkole i klasowe wigilie. akcja - "paczka od miko?aja". wsp?lne kol?dowanie. podsumowanie konkursu plastycznego-"bo?onarodzeniowe szopki". jase?ka grupy ?wietlicowej. projekt.15 lat polsko-niemieckiej wymiany uczniowskiej (maj 2010). projekt. polsko-niemiecka wymiana uczniowska maj 2010. wycieczki. projekt. polsko-niemiecka wymiana uczniowska maj 2010. warsztaty. projekt. polsko-niemiecka wymiana uczniowska maj 2010. w szkole i w plenerze. projekt. polsko-niemiecka wymiana uczniowska maj 2010. projekt. polsko-niemiecka wymiana uczniowska 2010. w skansenie. projekt. polsko-niemiecka wymiana uczniowska 2010. zabawy sportowe. projekt. polsko-niemiecka wymiana uczniowska 2010. warsztaty. album ii.) projekt. polsko-niemiecka wymiana uczniowska 2010. warsztaty. projekt. polsko-niemiecka wymiana uczniowska 2010. konkurs piosenki angielskiej. (nowe!!!) tydzie? zdrowia - konkurs wiedzy o zdrowiu kl. ii. tydzie? zdrowia - konkurs wiedzy o zdrowiu kl. iii. tydzie? zdrowia - zawody sportowe klas iv. tydzie? zdrowia - zawody sportowe klas v. wybory do samorz?du. (nowe!!!) tydzie? zdrowia -turniej sportowy klas vi. tydzie? zdrowia -konkurs wiedzy o zdrowiu. tydzie? zdrowia - pierwsza pomoc i zdrowa ?ywno??. tydzie? zdrowia -spotkanie z kosmetyczkami i higienistkami. tydzie? zdrowia -wyst?py w ?wietlicy. laureaci konkursu plastycznego-" cztery pory roku". klasa z pani? jol? w czernej. festiwal piosenki patriotycznej. w ?wietlicy jest super! mecz uczniowie - nauczyciele. album ii konkurs szachowy organizowany przez ?wietlic?. nasi uczniowie -laureaci konkus?w. mistrz dobrych manier w ?wietlicy we wrze?niu. dzie? nauczyciela - mecz nauczyciele - uczniowie. jesie? w bibliotece. apel klas i "nasza szko?a jest pi?kna". laureatka konkusu plastycznego w warszawie. festyn szkolny "bezpiecznie w szkole i w drodze do szko?y!" uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2010/2011- kl. iv-vi. uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2010/2011- kl. i-iii. zagubione miasto-wyst?p teatru szkolnego awantura z?ote i srebrne tarcze, 11 wspania?ych zako?czenie roku szkolnego kl.-iv-vi dobry kolega , dobra kole?anka-wyr?nieni uczniowie i-iii zako?czenie roku szkolnego 2009\2010 apele, dyplomy, wyr?nienia... teatr-czarownice (nowe!!!) wycieczka do gospodarstwa hodowlanego dzie? matki polska -nasza ojczyzna pisanki ,kraszanki... dzie? otwartych dni festiwal piosenki angielskiej polsko-niemiecka wymiana uczniowska 2010r. album iv polsko-niemiecka wymiana uczniowska 2010r. album iii polsko-niemiecka wymiana uczniowska 2010r. album ii polsko-niemiecka wymiana uczniowska 2010r. wojew?dzkie zawody modeli halowych rc konkurs recytatorski potyczki j?zykowe konkurs piosenki niemieckiej konkurs mitologiczny-2010 kornele-2010 bal karnawa?owy-album ii tydzie? szko?y-olimpiada w pacanowie dzie? anio?a ii dzie? anio?a tydzie? zdrowia-konkurs "jesienny bohater" konkurs cztelniczy i potyczki j?zykowe pasowanie na czytelnika tydzie? zdrowia-zmagania sportowe tydzie? zdrowia-konkurs "wiedzy o zdrowiu" tydzie? zdrowia-konkurs "pierwsza pomoc" tydzie? zdrowia-konkurs "zdrowa ?ywno??" tydzie? zdrowia-konkurs "zdrowo i bezpiecznie" ?wietlicowy konkurs plastyczny bo?onarodzeniowe drzewko ?wi?teczny apel klas ii festiwal piosenki patriotycznej festiwal piosenki patriotycznej wycieczka do muzeum) dzie? ch?opca 4b turniej papieski 2009 wycieczka do muzeum ziemi lubuskiej ognisko w ?widnicy bezpieczna droga do szko?y-akcja rozpocz?cie roku szkolnego 2009\2010 zako?czenie roku szkolnego 2008\2009 zako?czenie klas vi --> dzie? dziecka festiwal piosenki 2009 http://bublina.on.aster.pl/public_html/index.html dzie? matki wymiana polsko-niemiecka zaj?cia na basenie zaj?cia metod? tomatisa turniej integracyjny turniej wiosenny konkurs recytatorski ii konkurs recytatorski ferie 2009"-p?kolonie zimowe tydzie? szko?y-turniej klas v tydzie? szko?y-konkursy tydzie? szko?y-turnieje kornele i talent roku konkurs jednego wiersza i wojew?dzki konkurs humanistyczny bal karnawa?owy miko?ajki-turniej miko?ajki-album i turniej klas vi-profilaktyka uzale?nie? konkurs w tygodniu zdrowia sport w tygodniu zdrowia konkurs o zdrowiu tydzie? zdrowia-album iii festiwal piosenki patriotycznej wybory do samorz?du szkolnego konkurs piosenki patriotycznej tydzie? zdrowia-album ii tydzie? zdrowia-album i dyskoteka klas vi mi?dzyszkolny turniej papieski turniej szachowy organizowany przez ?wietlic? pasowanie pierwszak?w spotkanie z policjantkami i reprezentantkami "towarzystwa integracja" festyn szkolny album iii festyn szkolny album ii festyn szkolny album i uroczyste wr?czenie aktu mianowania na stopie? nauczyciela dyplomowanego akcja "bezpieczna droga do szko?y" --> uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego-2008\2009 album ii uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego-2008\2009 album i --> zako?czenie roku szkolnego-album ii zako?czenie roku szkolnego-album i festiwal piosenki dzie? bez przemocy konkurs bezpiecznie w szkole 11-tu wspania?ych laureaci sp11 w konkursie poetyckim tpd wojew?dzki konkurs humanistyczny szko?a bez przemocy - balony do nieba mini mistrzostwa europy w pi?ce no?nej - z?oty medal k?lko dziennikarskie w redakcji gazety lubuskiej potyczki rachmistrz?w konkurs recytatorski "bezpiecznie bawimy si? w krainie kolorowych dzieci"-mi?dzyszkolny konkurs ?wietlic "kr?lowa ?niegu" w filharmonii zielonog?rskiej-spektakl dla kl.0-iii "lotniczy znaczek pocztowy"szczebel wojew?dzki miedzynarodowego konkursu plastycznego fai wojew?dzkie zawody modeli f1n wojew?dzkie zawody modeli rc ferie zimowe 2008 konkurs w bibliotece-znajomo?? tw?rczo?ci kornela makuszy?skiego walentynki konkurs mitologiczny jase?ka klasy "o"w ?wietlicy turniej klas vi-"stop uzale?nieniom! bezpiecznie i zdrowo" olimpiada integracyjna z udzia?em os?b niepe?nosprawnych miko?ajkowy turniej kl. ii miko?ajkowy turniej kl. i miko?ajkowy konkurs plastyczny tydzie? zdrowia -mi?dzyszkolny konkurs plastyczny ?wietlic "w zdrowym ciele zdrowy duch" tydzie? zdrowia -go?cie ze studium medycznego tydzie? zdrowia -spotkanie ze stra?akiem i treserk? ps?w szkolny konkurs plastyczny w ?wietlicy -"szopki bo?onarodzeniowe" tradycyjna wigilia w skansenie konkurs plastyczny "kalendarze adwentowe" "przyjaciel dzieci"odznaczenie dla pani piel?gniarki krystyny chodkiewicz turniej miko?ajkowy kl.iii wieczornica w ?wietlicy-album ii laureaci mi?dzyszkolnego konkursu plastycznego wieczornica w ?wietlicy-"?wi?to pieczonego ziemniaka" dzie? pluszowego misia w kl. "0" projekt -"wyr?wnywanie szans"-ko?a plastyczne wycieczka na poczt?-kl. "0 " festiwal piosenki patriotycznej-kl.i festiwal piosenki patriotycznej-kl.iii fina? konkursu plastycznego przedszkoli na szczeblu miejskim pt."jesienny li??" festiwal piosenki patriotycznej kl. ii dzie? papieski pasowanie pierwszak?w na ucznia zielona noc w szkole mi?dzynarodowy dzie? bibliotek szkolnych wycieczka pierwszak?w do gospodarstwa rolnego apel -inscenizacja z okazji dnia edukacji turniej klas iii "z kultur? na ty" zielona szko?a mecz nauczyciele-uczniowie dzie? nauczyciela projekt "wyr?wnywanie szans"-ko?a plastyczne akcja "bezpieczna droga do szko?y" uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2007\2008 - album ii uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2007\2008 --> uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2006\2007 uroczyste apele-dyplomy, nagrody-album vii uroczyste apele-dyplomy, nagrody-album vi uroczyste apele-dyplomy, nagrody-album v uroczyste apele-dyplomy, nagrody-album iv uroczyste zako?czenie vi klas uroczyste apele-wyr?nienia, nagrody i dyplomy-album iii uroczyste apele-wyr?nienia, nagrody i dyplomy-album ii wycieczka do india?skiej wioski teatrzyk mr?weczka-przedstawienie kozucha k?amczucha potyczki rachmistrz?w-matematyczny konkurs mi?dzyszkolny kurs doskonal?cy dla nauczycieli wspomagaj?cych konkurs recytatorski grup "0" inter klasa-presti?owy certyfikat i nagroda dla szko?y kultura spo?ywania posi?k?w spotkanie z autorem pasowanie i klas uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2006/07 --> projekt "otw?rz oczy na ?wiat" wsp?finansowany przez uni? europejsk? z europejskiego funduszu spo?ecznego oraz bud?et pa?stwa w ramach sektorowego programu operacyjnego rozw?j zasob?w ludzkich karpacz "otw?rz oczy na ?wiat". wra?enia, spostrze?enia,ewaluacja "otw?rz oczy na ?wiat". warsztaty-poznajemy g?ry "otw?rz oczy na ?wiat". samotnia w karkonoszach "otw?rz oczy na ?wiat". zdobywamy sprawno?ci "otw?rz oczy na ?wiat". wyprawa w g?ry-wodospad "otw?rz oczy na ?wiat". wyprawa w g?ry - ?nie?ka warszawa projekt warszawa 2009 ogl?damy fabryk? samochod?w i metro w sejmie i w ?azienkach zwiedzamy zabytki i miejsca pami?ci narodowej podsumowanie projektu uroczyste podsumowanie projektu spotkanie z rodzica

Words density analysis:

Numbers of all words: 3941

One word
kurs - 3.48% (137)
konkurs - 3.45% (136)
kl. - 3.15% (124)
album - 3.15% (124)
dzie? - 2.89% (114)
ii. - 2.61% (103)
turniej - 2.03% (80)
klas - 2.03% (80)
oczy - 1.98% (78)
(nowe!!!) - 1.95% (77)
?wietlic - 1.73% (68)
kl.i - 1.55% (61)
iii - 1.5% (59)
tydzie? - 1.42% (56)
uroczyste - 1.37% (54)
szkolny - 1.37% (54)
rok - 1.32% (52)
szkolnego - 1.27% (50)
zdrowia - 1.24% (49)
roku - 1.12% (44)
szko?y - 0.99% (39)
iii. - 0.96% (38)
apel - 0.94% (37)
bez - 0.89% (35)
zako?czenie - 0.86% (34)
?wietlicy - 0.86% (34)
zdrowia- - 0.84% (33)
plastyczne - 0.76% (30)
konkursu - 0.74% (29)
vi. - 0.74% (29)
kl.v - 0.74% (29)
mi?dzyszkolny - 0.66% (26)
polsko- - 0.66% (26)
bal - 0.66% (26)
wymiana - 0.63% (25)
spotkanie - 0.63% (25)
piosenki - 0.61% (24)
?wietlicy. - 0.61% (24)
sport - 0.61% (24)
zdrowy - 0.56% (22)
warsztaty - 0.53% (21)
festiwal - 0.53% (21)
200 - 0.53% (21)
ko?a - 0.53% (21)
plastycznego - 0.51% (20)
mitologiczny - 0.51% (20)
i-iii - 0.51% (20)
szkole - 0.51% (20)
laureaci - 0.51% (20)
szko?y- - 0.48% (19)
pod - 0.48% (19)
akcja - 0.48% (19)
lat - 0.48% (19)
vi- - 0.48% (19)
uczniowska - 0.46% (18)
rozpocz?cie - 0.46% (18)
polsko-niemiecka - 0.46% (18)
pasowanie - 0.43% (17)
projekt - 0.43% (17)
mistrz - 0.43% (17)
-turniej - 0.41% (16)
i-iii. - 0.41% (16)
"dzie? - 0.41% (16)
dni - 0.41% (16)
iv- - 0.41% (16)
?w. - 0.41% (16)
miko?aj - 0.38% (15)
plastyczny - 0.38% (15)
potyczki - 0.38% (15)
wycieczka - 0.36% (14)
pierwsza - 0.36% (14)
bezpiecznie - 0.33% (13)
przez - 0.33% (13)
kl.iv - 0.33% (13)
zdrowiu - 0.33% (13)
uroczysty - 0.33% (13)
dla - 0.33% (13)
karnawa?owy - 0.33% (13)
-konkurs - 0.33% (13)
recytatorski - 0.3% (12)
wystawa - 0.3% (12)
iv. - 0.3% (12)
dzieci - 0.3% (12)
anio?a - 0.3% (12)
11- - 0.28% (11)
wymiany - 0.28% (11)
klasy - 0.28% (11)
patriotycznej - 0.28% (11)
niezapominajki"- - 0.28% (11)
os?b - 0.28% (11)
zielona - 0.28% (11)
ucznia - 0.28% (11)
podsumowanie - 0.28% (11)
iv-vi. - 0.28% (11)
styl - 0.25% (10)
spos?b - 0.25% (10)
zdrowo - 0.25% (10)
--> - 0.25% (10)
kl.iii - 0.25% (10)
przed - 0.25% (10)
kl.i. - 0.25% (10)
wiedzy - 0.25% (10)
maj - 0.25% (10)
projekt. - 0.25% (10)
szko?y" - 0.25% (10)
wymiany. - 0.25% (10)
..." - 0.23% (9)
2013. - 0.23% (9)
2009 - 0.23% (9)
dobry - 0.23% (9)
2010. - 0.23% (9)
2012\2013 - 0.23% (9)
ciele - 0.23% (9)
dziecka - 0.23% (9)
szachowy - 0.23% (9)
si? - 0.23% (9)
prac - 0.23% (9)
nasze - 0.23% (9)
g?ra - 0.23% (9)
kl.v. - 0.23% (9)
otwartych - 0.23% (9)
wojew?dzki - 0.2% (8)
talent - 0.2% (8)
vi-album - 0.2% (8)
kl.iii. - 0.2% (8)
droga - 0.2% (8)
zdrowym - 0.2% (8)
bezpieczna - 0.2% (8)
zawody - 0.2% (8)
drzwi - 0.2% (8)
bibliotece - 0.2% (8)
karnawa?owy-album - 0.2% (8)
"sport - 0.2% (8)
naszej - 0.2% (8)
kl.i-iii. - 0.2% (8)
dnia - 0.2% (8)
jan - 0.2% (8)
szkole. - 0.2% (8)
dobrych - 0.18% (7)
dziecka-"dzie? - 0.18% (7)
jase?ka - 0.18% (7)
kl.iv. - 0.18% (7)
bo?onarodzeniowe - 0.18% (7)
polska - 0.18% (7)
matematyczny - 0.18% (7)
"otw?rz - 0.18% (7)
j?zykowe - 0.18% (7)
pani - 0.18% (7)
?wiat" - 0.18% (7)
miko?ajkowy - 0.18% (7)
rachmistrz?w - 0.18% (7)
kol?d - 0.18% (7)
ferie - 0.18% (7)
zdrowia-konkurs - 0.18% (7)
kl.ii. - 0.18% (7)
?wietlic-album - 0.18% (7)
olimpiada - 0.18% (7)
?wi?teczny - 0.18% (7)
pomoc - 0.18% (7)
wyst?p - 0.15% (6)
okazji - 0.15% (6)
?ycia" - 0.15% (6)
kl.v-album - 0.15% (6)
talent?w - 0.15% (6)
zabawy - 0.15% (6)
wiosenny - 0.15% (6)
papieski - 0.15% (6)
"bezpieczna - 0.15% (6)
niezapominajka - 0.15% (6)
obchody - 0.15% (6)
zaj?cia - 0.15% (6)
festyn - 0.15% (6)
2008 - 0.15% (6)
pt. - 0.15% (6)
uczniowie - 0.15% (6)
nagrody - 0.15% (6)
?wiat". - 0.15% (6)
polsko-niemecka - 0.15% (6)
lekcja - 0.15% (6)
sp11 - 0.15% (6)
warszawy - 0.15% (6)
szko?y-turniej - 0.15% (6)
uczni?w - 0.15% (6)
plastycznego- - 0.13% (5)
mi?dzyszkolnego - 0.13% (5)
?wietlic-"po - 0.13% (5)
wybory - 0.13% (5)
samorz?du - 0.13% (5)
bieg - 0.13% (5)
?wietlicy- - 0.13% (5)
kole?e?sku - 0.13% (5)
bawimy - 0.13% (5)
polonez - 0.13% (5)
i.) - 0.13% (5)
szko?y. - 0.13% (5)
sportowe - 0.13% (5)
dyplomy, - 0.13% (5)
pt." - 0.13% (5)
mitologiczny-album - 0.13% (5)
pokaz - 0.13% (5)
by? - 0.13% (5)
zdrowie - 0.13% (5)
?wi?to - 0.13% (5)
kol?dowanie - 0.13% (5)
absolwent?w - 0.13% (5)
drzewko - 0.13% (5)
szko?y"- - 0.13% (5)
zdrowa - 0.13% (5)
?ywno?? - 0.13% (5)
?wietlicowy - 0.13% (5)
ich - 0.13% (5)
czytelnika - 0.13% (5)
omnibus - 0.13% (5)
manier - 0.13% (5)
wojew?dzkie - 0.13% (5)
kiermasz - 0.13% (5)
recytatorski. - 0.13% (5)
"polska - 0.13% (5)
bibliotece. - 0.13% (5)
teatrzyk - 0.1% (4)
kolorowych - 0.1% (4)
kl.vi. - 0.1% (4)
"omnibus" - 0.1% (4)
rocznica - 0.1% (4)
pierwszak?w - 0.1% (4)
2014. - 0.1% (4)
polskie - 0.1% (4)
edu - 0.1% (4)
organizowany - 0.1% (4)
2010r. - 0.1% (4)
"potyczki - 0.1% (4)
niemieckiej - 0.1% (4)
sp11- - 0.1% (4)
sportowy - 0.1% (4)
drzwi. - 0.1% (4)
ziemi - 0.1% (4)
jest - 0.1% (4)
buchnie - 0.1% (4)
plastycznego-" - 0.1% (4)
integracyjny - 0.1% (4)
plastyczne. - 0.1% (4)
karnawa?owy. - 0.1% (4)
krainie - 0.1% (4)
majem - 0.1% (4)
szachowy. - 0.1% (4)
wiosna - 0.1% (4)
uroczysto?? - 0.1% (4)
wernisa? - 0.1% (4)
pa? - 0.1% (4)
ramach - 0.1% (4)
"zdrowym - 0.1% (4)
odzyskania - 0.1% (4)
udzia? - 0.1% (4)
niepodleg?o?ci - 0.1% (4)
jubileusz - 0.1% (4)
50-lecia - 0.1% (4)
"moje - 0.1% (4)
sa?atki - 0.1% (4)
wsp?lne - 0.1% (4)
?wi?teczne - 0.1% (4)
"przyjaciel - 0.1% (4)
jesienny - 0.1% (4)
turnieje - 0.1% (4)
m?j - 0.1% (4)
przemocy - 0.1% (4)
plastycznych - 0.1% (4)
zdrowia-album - 0.1% (4)
nagrody-album - 0.1% (4)
apele-dyplomy, - 0.1% (4)
2014/15. - 0.1% (4)
miejski - 0.1% (4)
apel- - 0.1% (4)
fina? - 0.1% (4)
?y?!" - 0.1% (4)
akcja- - 0.1% (4)
tygodniu - 0.1% (4)
tygodnia - 0.1% (4)
pow?t - 0.08% (3)
nauczyciela - 0.08% (3)
nauczyciele - 0.08% (3)
"bezpiecznie - 0.08% (3)
fotograficznego - 0.08% (3)
akcja-"bezpiezna - 0.08% (3)
konkursowe - 0.08% (3)
szko?a - 0.08% (3)
szko?y-bal - 0.08% (3)
warszawy-album - 0.08% (3)
s?d - 0.08% (3)
z?ote - 0.08% (3)
miko?ajki-turniej - 0.08% (3)
bezpiecznie..." - 0.08% (3)
klasie - 0.08% (3)
rachmistrz?w. - 0.08% (3)
ucznia- - 0.08% (3)
-2014\2015 - 0.08% (3)
polonez. - 0.08% (3)
album3. - 0.08% (3)
kl.vi-album - 0.08% (3)
j?zykowe. - 0.08% (3)
pt."przyjaciele". - 0.08% (3)
pierwszych. - 0.08% (3)
?wiate?ko - 0.08% (3)
mistrzostwa - 0.08% (3)
bezpieczne - 0.08% (3)
konkurs?w. - 0.08% (3)
zdrowia-zaj?cia - 0.08% (3)
pierwszaki - 0.08% (3)
pacanowie - 0.08% (3)
zdrowia-" - 0.08% (3)
integracyjnych - 0.08% (3)
warsztaty. - 0.08% (3)
kl.vi-rok - 0.08% (3)
medycznego - 0.08% (3)
studium - 0.08% (3)
kl.iv-vi. - 0.08% (3)
ro?lin - 0.08% (3)
rodzic?w - 0.08% (3)
-spotkanie - 0.08% (3)
11. - 0.08% (3)
obiektywie". - 0.08% (3)
fotografie - 0.08% (3)
klasowy - 0.08% (3)
"jesienny - 0.08% (3)
mecz - 0.08% (3)
betlejemskie - 0.08% (3)
rugby - 0.08% (3)
papieski. - 0.08% (3)
plecak" - 0.08% (3)
2008\2009 - 0.08% (3)
listy - 0.08% (3)
kornele - 0.08% (3)
"anio?y - 0.08% (3)
wyprawa - 0.08% (3)
zabawa - 0.08% (3)
dyskoteka - 0.08% (3)
go?ci - 0.08% (3)
?wietlic? - 0.08% (3)
bociania - 0.08% (3)
kalendarz - 0.08% (3)
starszych - 0.08% (3)
"lekki - 0.08% (3)
laureaci. - 0.08% (3)
oraz - 0.08% (3)
dzieci". - 0.08% (3)
polskiego - 0.08% (3)
absolwenta-album - 0.08% (3)
wykonaniu - 0.08% (3)
zak?czenie - 0.08% (3)
piosenki. - 0.08% (3)
stra?acy - 0.08% (3)
"?wi?to - 0.08% (3)
czytelnika. - 0.08% (3)
noc - 0.08% (3)
programu - 0.08% (3)
powitanie - 0.08% (3)
mitologiczny-kl.v-album - 0.08% (3)
charytatywna - 0.08% (3)
mi?dzynarodowy - 0.08% (3)
patriotycznej. - 0.08% (3)
modeli - 0.08% (3)
-kl.iv. - 0.08% (3)
przedmedyczna - 0.08% (3)
2015/2016 - 0.08% (3)
jamy - 0.08% (3)
higiena - 0.08% (3)
angielskiej - 0.08% (3)
by?, - 0.08% (3)
kl.ii- - 0.08% (3)
-"zdrowym - 0.08% (3)
integracyjna - 0.08% (3)
g?ry - 0.08% (3)
?ycia"- - 0.08% (3)
udzia?em - 0.08% (3)
harcerzy. - 0.08% (3)
?ywno??" - 0.08% (3)
anio?a" - 0.08% (3)
wielka - 0.08% (3)
skok?w - 0.08% (3)
"na - 0.08% (3)
album2. - 0.08% (3)
"zdrowo - 0.08% (3)
club - 0.08% (3)
"stop - 0.08% (3)
bibliotece- - 0.05% (2)
bud?et - 0.05% (2)
patriotycznej-kl.i - 0.05% (2)
olimpiada. - 0.05% (2)
sejmie - 0.05% (2)
2007\2008 - 0.05% (2)
s?uchaczami - 0.05% (2)
falubaz - 0.05% (2)
szans"-ko?a - 0.05% (2)
"wyr?wnywanie - 0.05% (2)
warszawa - 0.05% (2)
vii - 0.05% (2)
wyb?r" - 0.05% (2)
uczniowie. - 0.05% (2)
odwiedziny - 0.05% (2)
teatrze - 0.05% (2)
apele-wyr?nienia, - 0.05% (2)
biegi - 0.05% (2)
wigilie - 0.05% (2)
dyplomy-album - 0.05% (2)
warszawy. - 0.05% (2)
grup - 0.05% (2)
koszykarze - 0.05% (2)
karpacz - 0.05% (2)
gospodarstwa - 0.05% (2)
matematyka - 0.05% (2)
abum - 0.05% (2)
ii.) - 0.05% (2)
humanistyczny - 0.05% (2)
julki!- - 0.05% (2)
zimowe - 0.05% (2)
klasa - 0.05% (2)
?widnicy - 0.05% (2)
lubuskiej - 0.05% (2)
muzeum - 0.05% (2)
ch?opca - 0.05% (2)
policjantkami - 0.05% (2)
-laureaci - 0.05% (2)
bezpiecznie" - 0.05% (2)
laureatka - 0.05% (2)
2010/2011- - 0.05% (2)
teatru - 0.05% (2)
wspania?ych - 0.05% (2)
2009\2010 - 0.05% (2)
ojczyzna - 0.05% (2)
mam - 0.05% (2)
wr?czenie - 0.05% (2)
"0" - 0.05% (2)
duch" - 0.05% (2)
misia - 0.05% (2)
wieczornica - 0.05% (2)
dobra - 0.05% (2)
turniejem - 0.05% (2)
prze?ajowe - 0.05% (2)
skansenie - 0.05% (2)
mitologicznym - 0.05% (2)
stra?akiem - 0.05% (2)
-mi?dzyszkolny - 0.05% (2)
szkolnego-2008\2009 - 0.05% (2)
i-iii-album - 0.05% (2)
szkole-album - 0.05% (2)
klasowe - 0.05% (2)
matki - 0.05% (2)
sz?stoklasist?w - 0.05% (2)
gazety - 0.05% (2)
mini - 0.05% (2)
szkolnego-album - 0.05% (2)
karnawa?u." - 0.05% (2)
sadzenie - 0.05% (2)
powr?t - 0.05% (2)
-no?yce". - 0.05% (2)
plastycznych. - 0.05% (2)
apel. - 0.05% (2)
etyki. - 0.05% (2)
pisarzem - 0.05% (2)
wystawy - 0.05% (2)
fotograficzny - 0.05% (2)
zielonog?rskiej - 0.05% (2)
stanowiskach - 0.05% (2)
"omnibus"-kl. - 0.05% (2)
rachmistrz?w." - 0.05% (2)
"brzydkie - 0.05% (2)
kacz?tko". - 0.05% (2)
"papier- - 0.05% (2)
kamie? - 0.05% (2)
-"stop - 0.05% (2)
?ywno??"-warsztaty - 0.05% (2)
galeria - 0.05% (2)
g?rnikiem - 0.05% (2)
plastycznego. - 0.05% (2)
bo?onarodzeniowe- - 0.05% (2)
starszych. - 0.05% (2)
widowisko - 0.05% (2)
"listy - 0.05% (2)
ognie - 0.05% (2)
ziemi. - 0.05% (2)
dwa - 0.05% (2)
pi?trze"- - 0.05% (2)
bezpiecze?stwie - 0.05% (2)
cyberprzemocy" - 0.05% (2)
wiosny - 0.05% (2)
?wietlic. - 0.05% (2)
2015". - 0.05% (2)
"zdrowa - 0.05% (2)
?ycia- - 0.05% (2)
anio?ki"- - 0.05% (2)
plecak". - 0.05% (2)
wyb?r!"-turniej - 0.05% (2)
zdrowie, - 0.05% (2)
pa?stwowych - 0.05% (2)
las?w - 0.05% (2)
konkursie - 0.05% (2)
dzieciom". - 0.05% (2)
edukacja - 0.05% (2)
"dzieci - 0.05% (2)
"po?egnanie - 0.05% (2)
kol?dowanie. - 0.05% (2)
"nasza - 0.05% (2)
wizyta - 0.05% (2)
pastora?ek. - 0.05% (2)
pluszowego - 0.05% (2)
?ywieniowa - 0.05% (2)
ucznia. - 0.05% (2)
rocznicy - 0.05% (2)
tabliczki - 0.05% (2)
?wiatowy - 0.05% (2)
czekolady" - 0.05% (2)
niemieckiej. - 0.05% (2)
cuda - 0.05% (2)
polski. - 0.05% (2)
angielskiej. - 0.05% (2)
zdrowotna - 0.05% (2)
plakaty - 0.05% (2)
?y?!". - 0.05% (2)
matematyki. - 0.05% (2)
wizyt? - 0.05% (2)
rodzic?w. - 0.05% (2)
dietetyczkami - 0.05% (2)
iid. - 0.05% (2)
polsko-niemiecka- - 0.05% (2)
"bezpieczny - 0.05% (2)
"z?ote - 0.05% (2)
pani? - 0.05% (2)
zdrowia-podsumowanie - 0.05% (2)
jestem - 0.05% (2)
prowadzona - 0.05% (2)
msz - 0.05% (2)
zawodowego - 0.05% (2)
i-vi. - 0.05% (2)
szachowy-album - 0.05% (2)
upami?tniaj?cy - 0.05% (2)
rocznic? - 0.05% (2)
wybuchu - 0.05% (2)
wojny - 0.05% (2)
szko?y". - 0.05% (2)
2012\2013-kl.i-iv-vi- - 0.05% (2)
diamentowe - 0.05% (2)
ptaka". - 0.05% (2)
szko?y-konkurs - 0.05% (2)
przej?cie - 0.05% (2)
konkursy - 0.05% (2)
miko?ajki-album - 0.05% (2)
?niegu - 0.05% (2)
anio?a. - 0.05% (2)
zesp? - 0.05% (2)
obiektywie"- - 0.05% (2)
tarcze". - 0.05% (2)
czytania. - 0.05% (2)
album4. - 0.05% (2)
majem...". - 0.05% (2)
gdy - 0.05% (2)
2012\2013. - 0.05% (2)
2012\2013-album - 0.05% (2)
profilaktyczne - 0.05% (2)
lotu - 0.05% (2)
?wietlic-"zdrowym - 0.05% (2)
bohaterem - 0.05% (2)
rachmistrz?w"- - 0.05% (2)
mno?enia - 0.05% (2)
?wietlic?. - 0.05% (2)
sztafetowy - 0.05% (2)
polskiego- - 0.05% (2)
lektury. - 0.05% (2)
nad - 0.05% (2)
policjantem. - 0.05% (2)
"wiosenny - 0.05% (2)
pasowania - 0.05% (2)
?ycia!"-turniej - 0.05% (2)
"sport, - 0.05% (2)
tw?rczo?ci - 0.05% (2)
ustnej- - 0.05% (2)
miejsca - 0.05% (2)
ii-iii. - 0.05% (2)
plastycznego-"zielona - 0.05% (2)
miejskiego - 0.05% (2)
turniej-"sport - 0.05% (2)
kalendarze - 0.05% (2)
rodzinne - 0.05% (2)
szermierki. - 0.05% (2)
czytelniczy - 0.05% (2)
"mi?dzyszkolny - 0.05% (2)
wielkanocne. - 0.05% (2)
2013\2014. - 0.05% (2)
szko?? - 0.05% (2)
malowanie - 0.05% (2)
polsko-niemiecka. - 0.05% (2)
matematyczny- - 0.05% (2)
"kiedy - 0.05% (2)
niezapominajki-dyskoteka - 0.05% (2)
projektu - 0.05% (2)

Two words phrases

. (nowe!!!) - 1.83% (72)
tydzie? zdrowia - 1.14% (45)
album ii. - 1.07% (42)
roku szkolnego - 0.99% (39)
tydzie? zdrowia- - 0.84% (33)
w ?wietlicy - 0.81% (32)
szkolny konkurs - 0.69% (27)
uroczyste zako?czenie - 0.58% (23)
- album - 0.58% (23)
w ?wietlicy. - 0.56% (22)
klas i - 0.53% (21)
klas vi - 0.51% (20)
spotkanie z - 0.51% (20)
konkursu plastycznego - 0.46% (18)
zako?czenie roku - 0.46% (18)
rozpocz?cie roku - 0.46% (18)
i. (nowe!!!) - 0.46% (18)
uroczyste rozpocz?cie - 0.43% (17)
festiwal piosenki - 0.43% (17)
konkurs ?wietlic - 0.43% (17)
mi?dzyszkolny konkurs - 0.43% (17)
turniej mitologiczny - 0.41% (16)
kl. ii - 0.41% (16)
i. tydzie? - 0.38% (15)
pasowanie na - 0.36% (14)
wymiana uczniowska - 0.36% (14)
polsko-niemiecka wymiana - 0.33% (13)
bal karnawa?owy - 0.33% (13)
uroczysty apel - 0.33% (13)
o zdrowiu - 0.33% (13)
do szko?y - 0.3% (12)
album iii. - 0.3% (12)
ii. turniej - 0.3% (12)
konkurs recytatorski - 0.3% (12)
zdrowia - - 0.3% (12)
album 2. - 0.3% (12)
w szkole - 0.3% (12)
konkurs plastyczny - 0.28% (11)
na ucznia - 0.28% (11)
piosenki patriotycznej - 0.28% (11)
"dzie? niezapominajki"- - 0.28% (11)
wymiana polsko- - 0.28% (11)
wycieczka do - 0.28% (11)
dzie? anio?a - 0.28% (11)
spos?b na - 0.25% (10)
zdrowy styl - 0.25% (10)
apel klas - 0.25% (10)
ii. (nowe!!!) - 0.25% (10)
xx lat - 0.25% (10)
lat wymiany. - 0.25% (10)
to spos?b - 0.25% (10)
zako?czenie klas - 0.25% (10)
na zdrowy - 0.25% (10)
(nowe!!!) xx - 0.25% (10)
album i. - 0.25% (10)
turniej klas - 0.23% (9)
projekt. polsko-niemiecka - 0.23% (9)
klas vi. - 0.23% (9)
dzie? dziecka - 0.23% (9)
do szko?y" - 0.23% (9)
laureaci konkursu - 0.23% (9)
wiedzy o - 0.23% (9)
dzie? otwartych - 0.23% (9)
droga do - 0.2% (8)
turniej szachowy - 0.2% (8)
w bibliotece - 0.2% (8)
otwartych drzwi - 0.2% (8)
ii. tydzie? - 0.2% (8)
zielona g?ra - 0.2% (8)
sport to - 0.2% (8)
kl. ii. - 0.2% (8)
i bezpiecznie - 0.2% (8)
klas ii - 0.2% (8)
bal karnawa?owy-album - 0.2% (8)
rok szkolny - 0.2% (8)
potyczki j?zykowe - 0.18% (7)
dziecka-"dzie? niezapominajki"- - 0.18% (7)
tydzie? zdrowia-konkurs - 0.18% (7)
potyczki rachmistrz?w - 0.18% (7)
(nowe!!!) dzie? - 0.18% (7)
dzie? dziecka-"dzie? - 0.18% (7)
"otw?rz oczy - 0.18% (7)
oczy na - 0.18% (7)
szkolnego konkursu - 0.18% (7)
mi?dzyszkolny turniej - 0.18% (7)
na ?wiat" - 0.18% (7)
konkurs piosenki - 0.18% (7)
w naszej - 0.15% (6)
wymiana polsko-niemecka - 0.15% (6)
"sport to - 0.15% (6)
polsko-niemecka 2013. - 0.15% (6)
tydzie? szko?y-turniej - 0.15% (6)
i uroczyste - 0.15% (6)
"bezpieczna droga - 0.15% (6)
konkurs o - 0.15% (6)
na ?wiat". - 0.15% (6)
turniej kl. - 0.15% (6)
ii. bal - 0.15% (6)
naszej szkole - 0.15% (6)
(nowe!!!) "dzie? - 0.15% (6)
pierwsza pomoc - 0.15% (6)
wystawa prac - 0.15% (6)
bawimy si? - 0.13% (5)
?wietlic-"po kole?e?sku - 0.13% (5)
w bibliotece. - 0.13% (5)
mistrz dobrych - 0.13% (5)
warsztaty w - 0.13% (5)
na czytelnika - 0.13% (5)
konkurs wiedzy - 0.13% (5)
bezpiecznie bawimy - 0.13% (5)
dobrych manier - 0.13% (5)
konkursu plastycznego- - 0.13% (5)
niezapominajka w - 0.13% (5)
akcja "bezpieczna - 0.13% (5)
konkurs ?wietlic-"po - 0.13% (5)
kole?e?sku i - 0.13% (5)
11- album - 0.13% (5)
ucznia sp - 0.13% (5)
mi?dzyszkolnego konkursu - 0.13% (5)
- laureaci - 0.13% (5)
?wietlicy. dzie? - 0.13% (5)
do samorz?du - 0.13% (5)
uroczyste pasowanie - 0.13% (5)
uczniowska 2010. - 0.13% (5)
turniej mitologiczny-album - 0.13% (5)
w ?wietlicy- - 0.13% (5)
zdrowiu kl. - 0.13% (5)
konkurs recytatorski. - 0.13% (5)
klas vi-album - 0.13% (5)
wybory do - 0.13% (5)
akcja - - 0.13% (5)
zdrowa ?ywno?? - 0.13% (5)
kl. iv-vi. - 0.1% (4)
krainie kolorowych - 0.1% (4)
(nowe!!!) spotkanie - 0.1% (4)
z okazji - 0.1% (4)
sport w - 0.1% (4)
otwartych drzwi. - 0.1% (4)
szkolny festiwal - 0.1% (4)
"moje zdrowie - 0.1% (4)
w szkole. - 0.1% (4)
uroczyste apele-dyplomy, - 0.1% (4)
naszej szkole. - 0.1% (4)
turniej miko?ajkowy - 0.1% (4)
klas iii - 0.1% (4)
turniej wiedzy - 0.1% (4)
zdrowo ?y?!" - 0.1% (4)
- kl.iv - 0.1% (4)
wiosenny turniej - 0.1% (4)
w tygodniu - 0.1% (4)
ii uroczyste - 0.1% (4)
absolwent?w klas - 0.1% (4)
podsumowanie konkursu - 0.1% (4)
to m?j - 0.1% (4)
w ramach - 0.1% (4)
odzyskania niepodleg?o?ci - 0.1% (4)
2014/15. (nowe!!!) - 0.1% (4)
prac plastycznych - 0.1% (4)
tydzie? zdrowia-album - 0.1% (4)
bal absolwent?w - 0.1% (4)
wiosna buchnie - 0.1% (4)
bal karnawa?owy. - 0.1% (4)
obchody tygodnia - 0.1% (4)
turniej papieski - 0.1% (4)
uczniowska wymiana - 0.1% (4)
turniej szachowy. - 0.1% (4)
vi-album ii. - 0.1% (4)
uczniowska maj - 0.1% (4)
w krainie - 0.1% (4)
okazji dnia - 0.1% (4)
maj 2010. - 0.1% (4)
. kiermasz - 0.08% (3)
wojew?dzkie zawody - 0.08% (3)
w obiektywie". - 0.08% (3)
tydzie? zdrowia-zaj?cia - 0.08% (3)
iii. turniej - 0.08% (3)
klasowy - - 0.08% (3)
ferie w - 0.08% (3)
teatrzyk klasowy - 0.08% (3)
nagrody-album v - 0.08% (3)
i. uroczysto?? - 0.08% (3)
w pacanowie - 0.08% (3)
potyczki j?zykowe. - 0.08% (3)
mitologiczny kl.v-album - 0.08% (3)
iv. turniej - 0.08% (3)
klas v. - 0.08% (3)
na ucznia- - 0.08% (3)
tydzie? zdrowia-" - 0.08% (3)
-spotkanie z - 0.08% (3)
2010r. album - 0.08% (3)
potyczki rachmistrz?w. - 0.08% (3)
z?ote i - 0.08% (3)
i bezpiecznie..." - 0.08% (3)
i dzieci - 0.08% (3)
piosenki patriotycznej. - 0.08% (3)
plastycznego w - 0.08% (3)
drzwi. konkurs - 0.08% (3)
manier w - 0.08% (3)
ii. dzie? - 0.08% (3)
2010. warsztaty. - 0.08% (3)
i turniej - 0.08% (3)
klasy iv-vi. - 0.08% (3)
50-lecia szko?y- - 0.08% (3)
ii. konkurs - 0.08% (3)
z udzia?em - 0.08% (3)
kl.vi-rok szkolny - 0.08% (3)
kol?dowanie klas - 0.08% (3)
zako?czenie w - 0.08% (3)
iii. uroczyste - 0.08% (3)
przez ?wietlic? - 0.08% (3)
w kl.vi-rok - 0.08% (3)
szkolny album - 0.08% (3)
i- album - 0.08% (3)
vi. turniej - 0.08% (3)
fina? konkursu - 0.08% (3)
zawody modeli - 0.08% (3)
ii. pasowanie - 0.08% (3)
"w zdrowym - 0.08% (3)
sp 11- - 0.08% (3)
-2014\2015 klasy - 0.08% (3)
mi?dzynarodowy dzie? - 0.08% (3)
szkolnego -2014\2015 - 0.08% (3)
klas starszych - 0.08% (3)
(nowe!!!) uroczyste - 0.08% (3)
klas pierwszych. - 0.08% (3)
podsumowanie mi?dzyszkolnego - 0.08% (3)
g?ra w - 0.08% (3)
konkursu " - 0.08% (3)
club zielona - 0.08% (3)
album iv. - 0.08% (3)
talent?w - - 0.08% (3)
(nowe!!!) konkurs - 0.08% (3)
i. wycieczka - 0.08% (3)
kl. i-iii. - 0.08% (3)
kolorowych dzieci". - 0.08% (3)
-"zdrowym by?, - 0.08% (3)
niezapominajki"- "omnibus" - 0.08% (3)
(nowe!!!) bal - 0.08% (3)
turniej mitologiczny-kl.v-album - 0.08% (3)
(nowe!!!) uroczysty - 0.08% (3)
szkolnego 2014/15. - 0.08% (3)
zak?czenie roku - 0.08% (3)
samorz?du szkolnego - 0.08% (3)
karnawa?owy-album ii. - 0.08% (3)
?ycia" - - 0.08% (3)
- sa?atki - 0.08% (3)
akcja charytatywna - 0.08% (3)
?wietlicy. konkurs - 0.08% (3)
zdrowym ciele - 0.08% (3)
listy do - 0.08% (3)
szkolnego w - 0.08% (3)
akcja-"bezpiezna pow?t - 0.08% (3)
pow?t do - 0.08% (3)
higiena jamy - 0.08% (3)
ii konkurs - 0.05% (2)
zawody sportowe - 0.05% (2)
-konkurs wiedzy - 0.05% (2)
recytatorski. turniej - 0.05% (2)
patriotycznej. w - 0.05% (2)
prze?ajowe klas - 0.05% (2)
i-iii. (nowe!!!) - 0.05% (2)
?wietlicy. (nowe!!!) - 0.05% (2)
uczniowie - - 0.05% (2)
mecz nauczyciele - 0.05% (2)
szachowy organizowany - 0.05% (2)
sportowe klas - 0.05% (2)
klas uroczyste - 0.05% (2)
szkolnego 2010/2011- - 0.05% (2)
dyplomy-album ii - 0.05% (2)
2010/2011- kl. - 0.05% (2)
turniej papieski. - 0.05% (2)
, dobra - 0.05% (2)
dzie? matki - 0.05% (2)
prac plastycznych. - 0.05% (2)
iv. tydzie? - 0.05% (2)
(nowe!!!) biegi - 0.05% (2)
- zawody - 0.05% (2)
wizyta harcerzy. - 0.05% (2)
?wi?teczny w - 0.05% (2)
przed turniejem - 0.05% (2)
i anio?ki"- - 0.05% (2)
wsp?lne kol?dowanie. - 0.05% (2)
karnawa?owy-album i. - 0.05% (2)
apel ?wi?teczny - 0.05% (2)
apel kl.i. - 0.05% (2)
"dzie? anio?a" - 0.05% (2)
kol?d i - 0.05% (2)
w sejmie - 0.05% (2)
ii polsko-niemiecka - 0.05% (2)
i pastora?ek. - 0.05% (2)
festiwal kol?d - 0.05% (2)
warsztaty. projekt. - 0.05% (2)
wyprawa w - 0.05% (2)
?wiat". wyprawa - 0.05% (2)
w konkursie - 0.05% (2)
- konkurs - 0.05% (2)
ich rodzic?w. - 0.05% (2)
warsztaty dla - 0.05% (2)
matematyczny a - 0.05% (2)
nagrody i - 0.05% (2)
uroczyste apele-wyr?nienia, - 0.05% (2)
ze stra?akiem - 0.05% (2)
szkolnego-album i - 0.05% (2)
pasowanie pierwszak?w - 0.05% (2)
szans"-ko?a plastyczne - 0.05% (2)
dzie? nauczyciela - 0.05% (2)
ii festyn - 0.05% (2)
do gospodarstwa - 0.05% (2)
pluszowego misia - 0.05% (2)
--> uroczyste - 0.05% (2)
szkolnego-2008\2009 album - 0.05% (2)
wieczornica w - 0.05% (2)
bezpiecznie w - 0.05% (2)
zdrowia-album ii - 0.05% (2)
- turniej - 0.05% (2)
"bezpiecznie bawimy - 0.05% (2)
kl.iv-vi. uroczyste - 0.05% (2)
konkurs mitologiczny - 0.05% (2)
miko?ajkowy kl.iii - 0.05% (2)
w skansenie - 0.05% (2)
i miko?ajkowy - 0.05% (2)
-mi?dzyszkolny konkurs - 0.05% (2)
ciele zdrowy - 0.05% (2)
zdrowia -spotkanie - 0.05% (2)
matematyka bez - 0.05% (2)
"mi?dzyszkolny turniej - 0.05% (2)
festyn w - 0.05% (2)
?wi?teczny apel - 0.05% (2)
"stop cyberprzemocy" - 0.05% (2)
ii tydzie? - 0.05% (2)
"listy do - 0.05% (2)
i potyczki - 0.05% (2)
konkurs skok?w - 0.05% (2)
"zdrowa ?ywno??" - 0.05% (2)
"zdrowo i - 0.05% (2)
bo?onarodzeniowe drzewko - 0.05% (2)
nagrody-album vi - 0.05% (2)
julki!- abum - 0.05% (2)
matematyczny- "potyczki - 0.05% (2)
polsko-niemiecka- album - 0.05% (2)
szkolnego 2007\2008 - 0.05% (2)
zdrowie, to - 0.05% (2)
do muzeum - 0.05% (2)
szko?y" uroczyste - 0.05% (2)
wymiana polsko-niemiecka- - 0.05% (2)
wiosenny konkurs - 0.05% (2)
i wojew?dzki - 0.05% (2)
konkurs humanistyczny - 0.05% (2)
turniej matematyczny- - 0.05% (2)
lat las?w - 0.05% (2)
?ywieniowa i - 0.05% (2)
ii. zako?czenie - 0.05% (2)
lotu ptaka". - 0.05% (2)
jase?ka w - 0.05% (2)
klas starszych. - 0.05% (2)
ii. rugby - 0.05% (2)
sp11- album - 0.05% (2)
turniej-"sport to - 0.05% (2)
apel z - 0.05% (2)
rocznicy odzyskania - 0.05% (2)
ii. laureaci - 0.05% (2)
konkursu plastycznego-"zielona - 0.05% (2)
g?ra z - 0.05% (2)
plastycznego-"zielona g?ra - 0.05% (2)
pt."przyjaciele". teatrzyk - 0.05% (2)
z lotu - 0.05% (2)
zdrowia-podsumowanie mi?dzyszkolnego - 0.05% (2)
tydzie? zdrowia-podsumowanie - 0.05% (2)
kl.iv. turniej - 0.05% (2)
dwa ognie - 0.05% (2)
zdrowa ?ywno??"-warsztaty - 0.05% (2)
medycznego studium - 0.05% (2)
kl.iv - - 0.05% (2)
uczni?w klas - 0.05% (2)
turniej szachowy-album - 0.05% (2)
apel upami?tniaj?cy - 0.05% (2)
podsumowanie szkolnego - 0.05% (2)
iv-vi. tydzie? - 0.05% (2)
o bezpiecze?stwie - 0.05% (2)
przed szko?? - 0.05% (2)
przez ?wietlic?. - 0.05% (2)
?wi?to niezapominajki-dyskoteka - 0.05% (2)
bohaterem lektury. - 0.05% (2)
s?d nad - 0.05% (2)
lekcja polskiego- - 0.05% (2)
nad bohaterem - 0.05% (2)
"potyczki rachmistrz?w"- - 0.05% (2)
pasowania na - 0.05% (2)
ro?lin przed - 0.05% (2)
sadzenie ro?lin - 0.05% (2)
warsztaty wielkanocne. - 0.05% (2)
?wietlic-"zdrowym by?, - 0.05% (2)
uroczysto?? pasowania - 0.05% (2)
"sport, to - 0.05% (2)
?wietlicowy mistrz - 0.05% (2)
kl.i i - 0.05% (2)
jamy ustnej- - 0.05% (2)
konkurs czytelniczy - 0.05% (2)
kl.ii. pokaz - 0.05% (2)
zdrowia- higiena - 0.05% (2)
pierwszaki w - 0.05% (2)
--> tydzie? - 0.05% (2)
karnawa?owy-album iii. - 0.05% (2)
mitologiczny - - 0.05% (2)
ze szko?y - 0.05% (2)
zako?czenie kl.vi-album - 0.05% (2)
klas i. - 0.05% (2)
konkurs kl. - 0.05% (2)
do warszawy. - 0.05% (2)
piosenki angielskiej. - 0.05% (2)
tygodnia szko?y-bal - 0.05% (2)
karnawa?owy. obchody - 0.05% (2)
kl. i. - 0.05% (2)
kl. iii. - 0.05% (2)
jubileusz 50-lecia - 0.05% (2)
zdrowiu klas - 0.05% (2)
zdrowo ?y?!". - 0.05% (2)
wizyt? w - 0.05% (2)
bociania olimpiada. - 0.05% (2)
dla klas - 0.05% (2)
zdrowotna - - 0.05% (2)
z policjantem. - 0.05% (2)
ze ?wietlicy. - 0.05% (2)
wyb?r!"-turniej klas - 0.05% (2)
"lekki plecak". - 0.05% (2)
w bibliotece- - 0.05% (2)
ze s?uchaczami - 0.05% (2)
zdrowia-zaj?cia ze - 0.05% (2)
warsztaty plastyczne. - 0.05% (2)
m?j wyb?r!"-turniej - 0.05% (2)
?wietlicy. turniej - 0.05% (2)
3. uroczyste - 0.05% (2)
szkolnego 2012\2013-kl.i-iv-vi- - 0.05% (2)
na stanowiskach - 0.05% (2)
"z?ote i - 0.05% (2)
diamentowe tarcze". - 0.05% (2)
szkolny 2012\2013-album - 0.05% (2)
z wizyt? - 0.05% (2)
zabawy w - 0.05% (2)
"brzydkie kacz?tko". - 0.05% (2)
potyczki rachmistrz?w." - 0.05% (2)
matematyczny konkurs - 0.05% (2)
"a gdy - 0.05% (2)
(nowe!!!) mi?dzyszkolny - 0.05% (2)
"omnibus"-kl. ii. - 0.05% (2)
kl.i. (nowe!!!) - 0.05% (2)
dzie? tabliczki - 0.05% (2)
fotograficzny w - 0.05% (2)
drzwi album - 0.05% (2)
?wietlicy - - 0.05% (2)
tydzie? szko?y-konkurs - 0.05% (2)
szko?y-turniej mitologiczny-album - 0.05% (2)
2. tydzie? - 0.05% (2)
dzie? anio?a. - 0.05% (2)
zdrowia-konkurs w - 0.05% (2)
(nowe!!!) ?wietlicowy - 0.05% (2)
vi-album 2. - 0.05% (2)
szkolnego 2015/2016 - 0.05% (2)
podsumowanie projektu - 0.05% (2)

Three words phrases

rozpocz?cie roku szkolnego - 0.46% (18)
uroczyste rozpocz?cie roku - 0.43% (17)
zako?czenie roku szkolnego - 0.43% (17)
mi?dzyszkolny konkurs ?wietlic - 0.33% (13)
polsko-niemiecka wymiana uczniowska - 0.33% (13)
- album ii. - 0.3% (12)
uroczyste zako?czenie roku - 0.28% (11)
spos?b na zdrowy - 0.25% (10)
xx lat wymiany. - 0.25% (10)
festiwal piosenki patriotycznej - 0.25% (10)
(nowe!!!) xx lat - 0.25% (10)
na zdrowy styl - 0.25% (10)
to spos?b na - 0.25% (10)
ii. turniej mitologiczny - 0.23% (9)
zako?czenie klas vi - 0.23% (9)
projekt. polsko-niemiecka wymiana - 0.23% (9)
ii. tydzie? zdrowia - 0.2% (8)
uroczyste zako?czenie klas - 0.2% (8)
sport to spos?b - 0.2% (8)
pasowanie na ucznia - 0.2% (8)
dzie? otwartych drzwi - 0.2% (8)
bezpieczna droga do - 0.2% (8)
wiedzy o zdrowiu - 0.18% (7)
album ii. turniej - 0.18% (7)
droga do szko?y - 0.18% (7)
oczy na ?wiat" - 0.18% (7)
dzie? dziecka-"dzie? niezapominajki"- - 0.18% (7)
"otw?rz oczy na - 0.18% (7)
(nowe!!!) dzie? dziecka-"dzie? - 0.18% (7)
apel klas i - 0.18% (7)
zdrowy styl ?ycia" - 0.15% (6)
"sport to spos?b - 0.15% (6)
w naszej szkole - 0.15% (6)
roku szkolnego 2012\2013 - 0.15% (6)
oczy na ?wiat". - 0.15% (6)
wymiana polsko-niemecka 2013. - 0.15% (6)
"bezpieczna droga do - 0.15% (6)
wymiana uczniowska 2010. - 0.13% (5)
konkurs ?wietlic-"po kole?e?sku - 0.13% (5)
szkolny konkurs plastyczny - 0.13% (5)
kole?e?sku i bezpiecznie - 0.13% (5)
?wietlic-"po kole?e?sku i - 0.13% (5)
uroczyste pasowanie na - 0.13% (5)
na ucznia sp - 0.13% (5)
o zdrowiu kl. - 0.13% (5)
droga do szko?y" - 0.13% (5)
i festiwal piosenki - 0.13% (5)
wybory do samorz?du - 0.13% (5)
w szkole i - 0.1% (4)
(nowe!!!) "dzie? niezapominajki"- - 0.1% (4)
mi?dzyszkolny konkurs ?wietlic-album - 0.1% (4)
podsumowanie konkursu plastycznego - 0.1% (4)
mi?dzyszkolny konkurs ?wietlic-"po - 0.1% (4)
konkurs o zdrowiu - 0.1% (4)
ii. uroczyste zako?czenie - 0.1% (4)
bawimy si? w - 0.1% (4)
bal absolwent?w klas - 0.1% (4)
wymiana uczniowska maj - 0.1% (4)
turniej wiedzy o - 0.1% (4)
uczniowska maj 2010. - 0.1% (4)
konkurs wiedzy o - 0.1% (4)
si? w krainie - 0.1% (4)
tydzie? zdrowia-album i - 0.1% (4)
uroczyste apele-dyplomy, nagrody-album - 0.1% (4)
szkolnego -2014\2015 klasy - 0.08% (3)
uczniowska 2010. w - 0.08% (3)
w kl.vi-rok szkolny - 0.08% (3)
podsumowanie mi?dzyszkolnego konkursu - 0.08% (3)
album ii. (nowe!!!) - 0.08% (3)
uroczyste zako?czenie w - 0.08% (3)
zako?czenie w kl.vi-rok - 0.08% (3)
karnawa?owy-album ii. bal - 0.08% (3)
akcja-"bezpiezna pow?t do - 0.08% (3)
roku szkolnego -2014\2015 - 0.08% (3)
wycieczka do warszawy-album - 0.08% (3)
wystawa prac plastycznych - 0.08% (3)
ii. akcja - - 0.08% (3)
-"zdrowym by?, zdrowo - 0.08% (3)
wojew?dzkie zawody modeli - 0.08% (3)
manier w ?wietlicy - 0.08% (3)
niezapominajka w obiektywie". - 0.08% (3)
turniej mitologiczny kl.v-album - 0.08% (3)
iii. turniej mitologiczny - 0.08% (3)
ucznia sp 11- - 0.08% (3)
ii. pasowanie na - 0.08% (3)
sp 11- album - 0.08% (3)
ii. bal karnawa?owy-album - 0.08% (3)
teatrzyk klasowy - - 0.08% (3)
i bezpiecznie bawimy - 0.08% (3)
otwartych drzwi. konkurs - 0.08% (3)
mi?dzyszkolnego konkursu plastycznego - 0.08% (3)
festyn szkolny album - 0.08% (3)
absolwent?w klas vi. - 0.08% (3)
- album iii. - 0.08% (3)
szkolnego 2014/15. (nowe!!!) - 0.08% (3)
dziecka-"dzie? niezapominajki"- "omnibus" - 0.08% (3)
roku szkolnego 2014/15. - 0.08% (3)
laureaci konkursu plastycznego-" - 0.08% (3)
ii. dzie? otwartych - 0.08% (3)
zak?czenie roku szkolnego - 0.08% (3)
. (nowe!!!) --> - 0.08% (3)
vi. tydzie? zdrowia - 0.08% (3)
roku szkolnego w - 0.08% (3)
zdrowy styl ?ycia"- - 0.08% (3)
krainie kolorowych dzieci". - 0.08% (3)
(nowe!!!) uroczyste zako?czenie - 0.08% (3)
do samorz?du szkolnego - 0.08% (3)
dobrych manier w - 0.08% (3)
festiwal piosenki patriotycznej. - 0.08% (3)
styl ?ycia" - - 0.08% (3)
?ycia" - kl. - 0.08% (3)
kole?e?sku i bezpiecznie..." - 0.08% (3)
club zielona g?ra - 0.08% (3)
zielona g?ra w - 0.08% (3)
i - laureaci - 0.08% (3)
rugby club zielona - 0.08% (3)
"w zdrowym ciele - 0.08% (3)
uroczysty apel klas - 0.08% (3)
album ii uroczyste - 0.05% (2)
obchody tygodnia szko?y-bal - 0.05% (2)
?wiat". wyprawa w - 0.05% (2)
uroczyste apele-wyr?nienia, nagrody - 0.05% (2)
i dyplomy-album ii - 0.05% (2)
apele-dyplomy, nagrody-album vi - 0.05% (2)
zako?czenie klas vi. - 0.05% (2)
festiwal piosenki niemieckiej. - 0.05% (2)
wycieczka do warszawy. - 0.05% (2)
roku szkolnego 2010/2011- - 0.05% (2)
w pacanowie kl. - 0.05% (2)
karnawa?owy. obchody tygodnia - 0.05% (2)
roku szkolnego-2008\2009 album - 0.05% (2)
2010r. album ii - 0.05% (2)
ii festiwal piosenki - 0.05% (2)
tydzie? zdrowia -spotkanie - 0.05% (2)
wojew?dzki konkurs humanistyczny - 0.05% (2)
zdrowia - zawody - 0.05% (2)
- zawody sportowe - 0.05% (2)
tydzie? zdrowia-album ii - 0.05% (2)
- konkurs wiedzy - 0.05% (2)
(nowe!!!) tydzie? zdrowia - 0.05% (2)
mi?dzyszkolny turniej papieski - 0.05% (2)
konkurs piosenki angielskiej. - 0.05% (2)
ii festyn szkolny - 0.05% (2)
warsztaty. projekt. polsko-niemiecka - 0.05% (2)
ii uroczyste rozpocz?cie - 0.05% (2)
szko?y-bal karnawa?owy. obchody - 0.05% (2)
zako?czenie roku szkolnego-album - 0.05% (2)
ferie w szkole-album - 0.05% (2)
miko?ajkowy turniej kl. - 0.05% (2)
szko?y" uroczyste rozpocz?cie - 0.05% (2)
spotkanie z pisarzem - 0.05% (2)
zdrowia-zaj?cia ze s?uchaczami - 0.05% (2)
album 2. tydzie? - 0.05% (2)
fina? konkursu plastycznego - 0.05% (2)
"moje zdrowie to - 0.05% (2)
i- album 2. - 0.05% (2)
zdrowym ciele zdrowy - 0.05% (2)
o zdrowiu klas - 0.05% (2)
szkolnego 2007\2008 - - 0.05% (2)
iii. tydzie? zdrowia - 0.05% (2)
kl.ii. pokaz szermierki. - 0.05% (2)
tydzie? szko?y-turniej mitologiczny-album - 0.05% (2)
roku szkolnego 2015/2016 - 0.05% (2)
to m?j wyb?r!"-turniej - 0.05% (2)
edukacja ?ywieniowa i - 0.05% (2)
i zdrowotna - - 0.05% (2)
odzyskania niepodleg?o?ci polski. - 0.05% (2)
samorz?du szkolnego kl.i-iii. - 0.05% (2)
pasowanie na ucznia. - 0.05% (2)
2014/15. (nowe!!!) uroczysty - 0.05% (2)
"moje zdrowie, to - 0.05% (2)
(nowe!!!) uroczysty apel- - 0.05% (2)
?wietlicowy mistrz dobrych - 0.05% (2)
w ?wietlicy - - 0.05% (2)
niezapominajka w obiektywie"- - 0.05% (2)
niezapominajki"- "omnibus"-kl. ii. - 0.05% (2)
wymiany. "brzydkie kacz?tko". - 0.05% (2)
listy do ziemi. - 0.05% (2)
m?j wyb?r!"-turniej klas - 0.05% (2)
"anio?y i anio?ki"- - 0.05% (2)
- kl.iv - - 0.05% (2)
turniej matematyczny- "potyczki - 0.05% (2)
festyn w naszej - 0.05% (2)
szkole - dla - 0.05% (2)
klas vi - - 0.05% (2)
ii - laureaci - 0.05% (2)
klas iii - - 0.05% (2)
szkolny festiwal piosenki - 0.05% (2)
uczniowska wymiana polsko-niemiecka- - 0.05% (2)
apel klas iii - 0.05% (2)
wymiana polsko-niemiecka- album - 0.05% (2)
wystawa prac plastycznych. - 0.05% (2)
konkurs recytatorski. turniej - 0.05% (2)
matematyczny a okazji - 0.05% (2)
a okazji dnia - 0.05% (2)
i ich rodzic?w. - 0.05% (2)
festiwal kol?d i - 0.05% (2)
(nowe!!!) konkurs talent?w - 0.05% (2)
mitologiczny - kl.v - 0.05% (2)
otwartych drzwi album - 0.05% (2)
zdrowia-podsumowanie mi?dzyszkolnego konkursu - 0.05% (2)
pt."przyjaciele". teatrzyk klasowy - 0.05% (2)
i dzie? anio?a - 0.05% (2)
apel z okazji - 0.05% (2)
laureaci konkursu plastycznego-"zielona - 0.05% (2)
g?ra z lotu - 0.05% (2)
plastycznego-"zielona g?ra z - 0.05% (2)
apel upami?tniaj?cy rocznic? - 0.05% (2)
- dla julki!- - 0.05% (2)
11- album iii. - 0.05% (2)
droga do szko?y"- - 0.05% (2)
roku szkolnego 2012\2013-kl.i-iv-vi- - 0.05% (2)
"z?ote i diamentowe - 0.05% (2)
kl.vi-rok szkolny 2012\2013-album - 0.05% (2)
wiosna buchnie majem...". - 0.05% (2)
"a gdy wiosna - 0.05% (2)
?wietlicy. dzie? otwartych - 0.05% (2)
drzwi. konkurs czytelniczy - 0.05% (2)
kl.iv - album - 0.05% (2)
kl. ii. tydzie? - 0.05% (2)
w sp11- album - 0.05% (2)
?wietlicy. konkurs plastyczny - 0.05% (2)
spotkanie z g?rnikiem - 0.05% (2)
iv-vi. tydzie? zdrowia- - 0.05% (2)
?wietlic-"zdrowym by?, zdrowo - 0.05% (2)
--> tydzie? zdrowia- - 0.05% (2)
zdrowia- higiena jamy - 0.05% (2)
"sport, to spos?b - 0.05% (2)
kl.v-album ii. turniej - 0.05% (2)
uroczysto?? pasowania na - 0.05% (2)
s?d nad bohaterem - 0.05% (2)
organizowany przez ?wietlic?. - 0.05% (2)
klasy iv-vi. uroczyste - 0.05% (2)
i. rok szkolny - 0.05% (2)
klas vi-album ii. - 0.05% (2)
sadzenie ro?lin przed - 0.05% (2)
na ?wiat". wyprawa - 0.05% (2)

Response informations:

URL:

www.sp11zg.pl/pliki/galeria.htm

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=WINDOWS-1250

Language:

en

Ranking:

3.94 score from www.sp11zg.pl for:www.sp11zg.pl/pliki/galeria.htm